Temaer i PRINCE2®

PRINCE2 temaerne beskriver sider af projektledelse, som skal håndteres løbende. Alle projektledere, som bruger temaerne, vil udføre rollen på en professionel måde. Effektiviteten af PRINCE2 afhænger dog af den måde, hvorpå de syv temaer integreres, og effekter opnås på grundlag af den specifikke behandling af hvert tema. Temaerne er konstrueret således, at de kan kombineres på en effektiv måde.

Processerne i PRINCE2 håndterer projektets flow fra start til slut ved hjælp af aktiviteter, der hænger sammen og forskellige temaer, som integreres. PRINCE2 indeholder følgende temaer:

 

Business Case

Projektet starter med en idé, som anses for at have potentiel forretningsværdi for den pågældende organisation. Dette tema omfatter, hvordan ideen udvikles til et bæredygtigt investeringsforslag for organisationen, og hvordan projektledelsen bevarer fokus på organisationens forretningsmål gennem hele projektet. 

 

Styring

Organisationen bag projektet skal fordele arbejdet til de ledere, som vil være ansvarlige for det og styre det hele vejen til projektets afslutning. Projekter er tværfunktionelle, så de sædvanlige funktionsstrukturer passer ikke. Dette tema beskriver rollerne og ansvarsområderne i det midlertidige team, som der kræves for at lede projektet på en effektiv måde.

 

Kvalitet

Ideen til projektet defineres ved hjælp af en skitse over, hvad der skal laves og gøres. Dette tema forklarer, hvordan skitsen udvikles, således at alle forstår specifikationen af de produkter, der skal leveres, og videre hvordan projektledelsen sikrer, at disse krav kan opfyldes.

 

Planer

PRINCE2-projekter køres på basis af en række godkendte planer. Dette tema udfylder Kvalitetstemaet ved at beskrive de trin, der kræves for at udvikle de planer og PRINCE2-teknikker, der skal bruges

 

Risiko

Projekter har typisk flere risici end normale driftsaktiviteter. Dette tema beskriver, hvordan projektledelsen håndterer risici i planerne.

 

Ændring

Dette tema beskriver, hvordan projektledelsen vurderer og håndterer situationer, som muligvis kan have en indflydelse på projektet. Det kan være uventede generelle problemer, forespørgsler om ændringer eller tilfælde af kvalitetssvigt.

 

Fremskridt

Dette tema omhandler planernes kontinuerlige gyldighed. Temaet forklarer beslutningsprocessen for at godkende planer, overvågningen af faktisk ydelse og eskaleringsprocessen, hvis ting ikke forløber som planlagt. Til syvende og sidst bestemmer fremskridtstemaet, om projektet skal fortsætte og hvordan.

Kontakt os

Send os en e-mail, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du vil få svar, så hurtigt som muligt!