Roller og ansvar i PRINCE2®

PRINCE2 definerer følgende roller og ansvar. Det er vigtigt at forstå, at en person kan have én eller flere roller afhængig af projektets størrelse og kompleksitet.

Styregruppen

Styregruppen har ansvaret for, at virksomheds- eller programledelsen kan sikre et vellykket projekt, og har autoritet til at styre projektet indenfor det mandat, der er givet af virksomheds- eller programledelsen. Styregruppen er også ansvarlig for kommunikationen mellem projektledelsen og interessenter udenfor projektledelsen.

 

Projektejer

Projektejeren er den endelig ansvarlige for projektet med støtte fra seniorbruger og seniorleverandør. Projektejerens rolle er at sikre, at projektet gennem hele perioden er fokuseret på at nå målene og levere et produkt, som vil opnå det forventede udbytte. Projektejeren skal sikre, at projektet giver værdi for pengene, sikre en omkostningsbevidst tilgang til projektet og balancere kravene fra virksomheden, brugeren og leverandøren. Projektejeren er ansvarlig for Business Case gennem hele projektet.

 

Seniorbruger

Seniorbrugeren/-erne er ansvarlig for at specificere behovet for dem, som skal bruge projektets produkter, for kontakt mellem brugerne og projektledelsen og for at følge med i, at løsningen vil tilfredsstille disses behov indenfor Business Case-begrænsningerne, hvad angår kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed.

 

Seniorleverandør

Seniorleverandøren repræsenterer interesserne for dem som designer, udvikler, støtter, anskaffer og implementerer projektets produkter. Denne rolle er ansvarlig for kvaliteten af de produkter, der leveres af leverandøren(erne), og for projektets tekniske integritet. Det kan eventuelt være nødvendigt, at mere end én person repræsenterer leverandørerne.

 

Projektleder

Projektlederen har bemyndigelse til at køre projektet til dagligt på styregruppens vegne indenfor de fastlagte rammer. Projektlederens vigtigste ansvar er at sikre, at projektet leverer de påkrævede produkter indenfor de specificerede grænser for tid, omkostning, kvalitet, omfang, risici og udbytte. Projektlederen har også ansvaret for at projektet producerer et resultat, som kan opnå det udbytte, der er defineret i Business Case.

 

Teamleder

Teamlederens vigtigste ansvar er at sørge for produktion af de produkter, som projektlederen har defineret med den rette kvalitet og indenfor en fast tidsramme og til de omkostninger, der er acceptable for styregruppen.

 

Projektsikring

Projektsikring dækker de vigtigste interessenters interesser (virksomhed, bruger og leverandør). Projektsikring skal være uafhængig af projektlederen, og derfor kan styregruppen ikke delegere deres projektsikringsaktiviteter til projektlederen.

 

Ændringsansvarlig

Styregruppen kan delegere ansvaret for at godkende svar på ændringsanmodninger eller afvigelser fra specifikationerne til en separat person eller gruppe - kaldet for en ændringsansvarlig.

Kontakt os

Send os en e-mail, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du vil få svar, så hurtigt som muligt!