7 principper i PRINCE2®

Formålet med PRINCE2 er at tilbyde en projektledelsesmetode, som kan bruges uanset projektets størrelse, type, organisation, geografi eller kultur. Dette er muligt, fordi PRINCE2 er principbaseret. Principperne er karakteriseret som:

 • Universelle - de gælder for alle projekter
 • Selvvaliderende - de har vist deres værdi i praksis over mange år
 • Bemyndigende - de giver dem, som bruger metoden, mere selvtillid og mulighed for at påvirke og bestemme, hvordan projektet vil blive styret.

Principperne, som PRINCE2 er bygget på, stammer fra erfaringer fra både gode og dårlige projekter. De giver en struktur med god praksis for de personer, der er involveret i et projekt. Hvis et projekt ikke følger disse principper, styres det ikke efter PRINCE2, eftersom disse principper er grundlaget for at definere det som et PRINCE2-projekt.

De 7 principper i PRINCE2 kan opsummeres på følgende måde:

 • Fortsat forretningsbegrundelse
  Fokus og forankring af projektets Business Case gennem hele livscyklussen
 • Fastlagte roller og ansvar 
  I PRINCE2 findes der et sæt klart definerede roller med tilhørende ansvar og bemyndigelse
 • Faseopdeling 
  Opdeling af projektet i naturlige faser
 • Lære af erfaring 
  Problemløsning og erfaringsopsamling
 • Afvigelsesstyring
  Eskalering ved afvigelser indenfor angivne grænseværdier
 • Fokus på produkter 
  Fokus på det, der skal leveres, og ikke på arbejdet, der skal gøres
 • Tilpasning til projektmiljøet 
  PRINCE2 skal tilpasses og bruges på en måde, som er hensigtsmæssig for projektet

Kontakt os

Send os en e-mail, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du vil få svar, så hurtigt som muligt!