OM PRINCE2 - METODE OG CERTIFICERING I PROJEKTLEDELSE

PRINCE2 er en anerkendt certificering i effektiv projektledelse. Metoden er international, og kan skræddersys og tilpasses til de fleste virksomheder, brancher og projekter.

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) stammer oprindeligt fra Storbritannien, hvor metoden anvendes i både den offentlige og private sektor.

Metoden består af en række processer, temaer og principper. For at sikre vellykket projektledelse er PRINCE2 baseret på Best Practiceerfaringer fra projektsponsorer, projektledere, projektteams, kursusledere og konsulenter fra hele verden. Ved hjælp af metoden findes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighed og kommunikation.

Hvilke typer projekter egner sig bedst til PRINCE2?

PRINCE2 kan benyttes til alle former for projekter uanset størrelse, branche, virksomhed, geografisk placering og kultur. Metoden kan implementeres fuldt eller delvis for at forbedre og komplimentere eksisterende modeller og processer for projektarbejde.

PRINCE2 fungerer også godt sammen med branchespecifikke specialmetoder som for eksempel smidig udvikling (SCRUM).

Hvem kan bruge PRINCE2?

PRINCE2 er velegnet til alle som arbejder med projekter, uanset om du er direkte involveret eller har støttefunktioner i projektet.

 • Projektledere
 • Projektmedarbejdere
 • Projektbestillere
 • Projektejere og styringsgrupper
 • Støttefunktioner
 • Teamledere

Hvad består PRINCE2 af?

PRINCE2 består af følgende hovedelementer:

 • Principper - som definerer god praksis og afgør, om projektet skal køres som et PRINCE2-projekt
 • Processer - som beskriver trinnene i projektets livscyklus fra start til projektafslutning. Hver proces har tjeklister med anbefalede aktiviteter, produkter og tilhørende ansvar.
 • Temaer - som beskriver de områder af projektledelse, der skal følges op på løbende og parallelt gennem hele projektet.
 • Roller og ansvar - som beskriver hvem, der har ansvar for hvad

Hvorfor tage en PRINCE2-certificering?

Som PRINCE2-certificeret lærer du, hvordan du kan styre og arbejde med projekter på en struktureret måde.

Når du har fuldført PRINCE2, vil du:

 • Føle dig tryggere i din projektrolle, uanset om du er projektleder eller projektmedarbejder
 • Formalisere din projektkompetence med en internationalt anerkendt certificering
 • Gøre dig mere attraktiv i forhold til eksisterende og fremtidige arbejdsgivere i ind- og udland

Fordele for virksomheder og organisationer:

 • Brug af PRINCE2 fremmer indlæring og kontinuerlig forbedring i organisationen 
 • PRINCE2 er anerkendt og giver et fælles sprog for alle, som arbejder med projekter
 • PRINCE2 giver klarhed om projektdeltagernes roller, ansvar og myndighed
 • Metoden sørger for at projektet leverer resultater og beskriver, hvad projektet vil levere, hvorfor, hvornår, af hvem og til hvem.
 • PRINCE2 underbygger implementering af virksomhedens egen metode/projektmodel
 • PRINCE2 sikrer, at alle interessenter er korrekt repræsenteret ved planlægning og beslutningstagning
 • Giver adgang til praktiske tips, tjeklister, logbøger og skabeloner til ledelse af projekt

Ofte stillede spørgsmål til PRINCE2

Hvad er PRINCE2?

PRINCE2 er en anerkendt certificering i projektledelse. Metoden blev oprindeligt udviklet i Storbritannien, men anvendes i dag i store dele af verden.  

Er PRINCE2 beregnet til et bestemt projekt?

I begyndelsen blev metoden udviklet til it-branchen. PRINCE2 er dog en alsidig metode, som i dag benyttes til alle former for projekter uanset størrelse, branche, virksomhed, geografisk placering og kultur.

Hvem har brug for en certificering i PRINCE2?

En certificering i PRINCE2 passer både til dem, som allerede er projektledere og dem, som ønsker at blive det. Andre vigtige personer, som er involveret i de forskellige dele af projektarbejdet, vil også kunne drage fordel af en sådan certificering. Mange siger, at den kompetence, de har fået, har ført til større ansvar og mere spændende arbejdsopgaver, og at certificeringen er et plus på CV'et.

Hvordan bliver jeg certificeret i PRINCE2?

PRINCE2 består af to certificeringer - PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Practitioner. Hver af disse certificeringer har et tilknyttet kursus, som du skal fuldføre, før du tager eksamen.  Kurserne kan tages enten hver for sig eller samlet i et kursus. Begge kurserne afsluttes med en eksamen, som skal bestås, inden du får dit certificeringsbevis.

Hvad vil jeg lære under certificeringen?

Vi viser dig, hvordan du trin for trin leder et PRINCE2-projekt Du vil blandt andet lære:

 • Almindelige definitioner og begreber'
 • De forskellige temaer, processer og aktiviteter i PRINCE2
 • Hvordan PRINCE2 kan tilpasses forskellige typer projekter og konkrete projektscenarier

Hvad kræves der for at blive certificeret i PRINCE2?

PRINCE2 Foundation kræver ingen specielle forkundskaber. For at tage kurset PRINCE2 practitioner skal du have fuldført og bestået eksamen i PRINCE2 Foundation.

Hvordan foregår eksamen?

Begge kurserne afsluttes med en Multiple choice-eksamen. Du kan vælge at tage den online. Det kræver, at du en online og kobler dig til vores eksamensløsning med webkamera og mikrofon. Du vil få hjælp af en engelsk eksamensvagt, som guider dig videre. Har du valgt vores klassekurser, tages eksamen på kursets sidste dag. 

Hvorfor tage kurset hos Metier?

Vi har over 15 års erfaring med PRINCE2 og har tilbudt e-læringskurser ligeså lang tid. I dag har vi et komplet kursusudbud indenfor projektledelse, hvor vi samarbejder med anerkendte uddannelsesinstitutioner og fagorganisationer. Alle vores instruktører og kursusforfattere har erfaring med praktisk brug og implementering af PRINCE2.

Kontakt os

Send os en e-mail, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du vil få svar, så hurtigt som muligt!