Slutrapport

En slutrapport bruges ved afslutningen af projektet til at vurdere projektets forløb sammenlignet med den version af projektinitieringsdokumentationen, som blev brugt til at autorisere det. Den giver også mulighed for:

  • At videregive eventuelle erfaringer, som kan være nyttige for andre projekter
  • At videregive oplysninger om uafsluttet arbejde, vedvarende risici eller potentielle produktmodifikationer til den gruppe, som har ansvaret for fremtidig støtte af projektets produkter i deres brugsperiode.

Denne skabelon til en slutrapport afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme slutrapporten. Der findes også en produktbeskrivelse af slutrapporten i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når slutrapporten er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

  • Unormale situationer og de påvirkninger, de har haft, skal være beskrevet
  • Ved afslutningen af projektet skal alle emner enten afsluttes eller indeholde forslag om yderligere tiltag
  • Nyttig dokumentation eller beviser, som er tilgængelige, skal vedlægges med forslag om yderligere tiltag
  • De udpegede projektledelsesroller skal stemme overens med rapporten

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.