Risikostyringsstrategi

En risikostyringsstrategi beskriver de specifikke risikoteknikker og -standarder, der bruges samt ansvaret for at opnå en effektiv risikoprocedure.

Denne skabelon til en risikostyringsstrategi afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme risikostyringsstrategien. Der findes også en produktbeskrivelse af risikostyringsstrategien i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når risikostyringsstrategien er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

  • Både kunden og leverandøren skal være klar over og forstå deres ansvar
  • Proceduren for risikostyringsstrategien skal være klart dokumenteret, og skal forstås af begge parter
  • Skalaer, forventet værdi og tilnærmelsesdefinitioner skal være tydelige og utvetydige
  • De valgte skalaer skal være passende for det krævede kontrolniveau
  • Kravene for risikorapportering skal være tydeligt defineret

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.