Risikoregister

Et risikoregister indeholder en registrering af identificerede risici med tilhørende status og historie. Det bruges til at registrere og vedligeholde information om alle de identificerede risici og muligheder i forbindelse med prosjektet.

Denne skabelon til et risikoregister afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme risikoregisteret. Der findes også en produktbeskrivelse af risikoregisteret i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når risikoregisteret er udfærdiget, skal dokumentet evalueres baseret på følgende kriterier:

  • Status skal angive, om foranstaltninger er blevet gennemført
  • Risici skal fastslås på en unik måde, som omfatter hvilket produkt, de henviser til
  • Adgang til risikoregisteret skal kontrolleres, og registeret skal opbevares på et sikkert sted.

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.