Projektinitieringsdokumentation

Formålet med projektinitieringsdokumentation er at definere projektet, for at danne grundlag for ledelse og vurdering af projektet, således det er muligt at afgøre om et projekt er vellykket.

Projektinitieringsdokumentation definere retning og omfang af projektet og danner (sammen med Faseplanen) “kontrakten” mellem Projektlederen og Styregruppen.

Skabelonen afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme kommunikationsstrategien. Der findes også en produktbeskrivelse af kommunikationsstrategien i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når projektinitieringsdokumentationen (PID) er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

  • Alle interessenter skal være identificerede og kommunikere for at fastslå deres kommunikationsbehov
  • Alle interessenter skal være enige om indholdet og hyppigheden af kommunikation og den måde, det skal kommunikeres på
  • En fælles kommunikationsstandard skal være taget i betragtning
  • Den tid, indsats og ressourcer, som kræves for at udføre den fastsatte kommunikation, skal være taget med i beregningen i faseplanerne
  • Formaliteten og hyppigheden af kommunikation skal være rimelig for projektets vigtighed og kompleksitet
  • Kommunikationslinjerne og rapporteringsstrukturen mellem projekt og program skal være fastsat i kommunikationsstrategien for projekter, som udgør en del af et program
  • Kommunikationsstrategien skal benytte de af virksomhedens kommunikationsfaciliteter, der måtte være passende (f.eks. ved at bruge kommunikationsafdelingen til at kommunikere projektbulletiner)

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.