Produktbeskrivelse

En produktbeskrivelse bruges til at:

 • Forstå produktets art, formål, funktion og udseende i detaljer
 • Definere, hvem der vil bruge produktet
 • Identificere informationskilder for eller leverancer af produktet
 • Dokumentere det kvalitetsniveau, der kræves for produktet
 • Gøre det muligt at identificere aktiviteterne for at producere, evaluere og godkende produktet
 • Definere de personer eller færdigheder, der er nødvendige for at kunne producere, evaluere og godkende produktet

Denne skabelon til en produktbeskrivelse afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme produktbeskrivelsen. Der findes også en produktbeskrivelse af produktbeskrivelsesdokumentet i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når produktbeskrivelsesdokumentet er udfærdiget, skal dokumentet evalueres baseret på følgende kriterier:

 • Formålet skal være tydeligt defineret og stemme overens med andre produkter
 • Produktet skal være beskrevet på et detaljeniveau, som er tilstrækkeligt til at planlægge og lede dets udvikling
 • Produktbeskrivelsen skal være kortfattet, men tilstrækkelig til at produktet kan produceres, testes og godkendes
 • Ansvaret for udvikling af produktet skal være klarlagt
 • Ansvaret for udviklingen af produktet skal stemme overens med de roller og det ansvar, der er beskrevet i organisationen for projektlederteamet og kvalitetsstrategien
 • Kvalitetskriterierne skal stemme overens med projektets kvalitetsstandarder, standardtjeklister og kriterier for godkendelse
 • Kvalitetskriterierne skal kunne bruges til at afgøre, om produktet er egnet til formålet
 • De typer af kvalitetskontrol, der kræves, skal kunne bekræfte, at produktet opfylder de fastlagte kvalitetskriterier
 • Seniorbrugeren(erne) skal bekræfte, at deres krav til produktet, som defineret i produktbeskrivelsen, er blevet defineret præcist
 • Seniorleverandøren(erne) skal bekræfte, at deres krav til produktet, som defineret i produktbeskrivelsen, kan overholdes

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.