Produktbeskrivelse for projekt

Produktbeskrivelsen for projektet er en speciel type produktbeskrivelse, som definerer, hvad projektet skal levere for at blive godkendt. Den bruges til at:

 • Få godkendelse fra brugeren om projektets omfang og krav
 • Definere kundens kvalitetsforventninger
 • Definere acceptkriterier, metoder og ansvar.

Produktbeskrivelsen for projektet oprettes i starten af projektet, som en del af de første omfangsaktiviteter og beskrives mere detaljeret i processen Initiering af et prosjekt, når projektplanen udformes. Den er underlagt formel ændringskontrol og skal kontrolleres ved faseovergange (under Ledelse af en faseovergang) for at se, om det er nødvendigt at foretage ændringer. Den bruges i processen Afslutning af et projekt som en del af verifikationen af, at projektet har leveret, hvad der var forventet og at acceptkriteriene er blevet opfyldt.

Denne skabelon til en produktbeskrivelse for projekt afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme produktbeskrivelsen for projektet. Der findes også en produktbeskrivelse af produktbeskrivelsen for projektet i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når produktbeskrivelsen for projektet er udfærdiget, skal dokumentet evalueres baseret på følgende kriterier:

 • Formålet skal være klart defineret
 • Indholdet skal definere projektets fulde omfang
 • Godkendelseskriterierne skal udgøre hele listen, som vil blive brugt til at evaluere projektet
 • Godkendelseskriterierne skal beskrive kravene til alle de vigtigste interessenter (såsom drift og vedligeholdelse)
 • Produktbeskrivelsen for projektet skal definere, hvordan brugerne, driftsorganisationen og vedligeholdelsesorganisationen skal evaluere kvaliteten af de(t) færdige produkt(er):
  • Alle kriterier skal kunne måles
  • Hvert kriterium skal være realistisk
  • Kriterierne skal være realistiske og stemme overens med hinanden. Høj kvalitet, tidlig levering og lave omkostninger vil for eksempel ikke nødvendigvis kunne opnås på én gang
  • Alle kriterier skal kunne bevises indenfor projektets levetid (for eksempel en vandpumpes maksimale gennemløb) eller ved hjælp af undersøgelser, som giver rimelige beviser for, om godkendelsekriterier vil blive opfyldt efter afslutningen af projektet (for eksempel en vandpumpe, som overholder designkravene for driftssikkerhed og produktionsstandarder)
 • Kvalitetsforventningene skal tage følgende faktorer i betragtning:
  • De karakteristiske træk for de primære kvalitetskrav (såsom hurtig/langsom, stor/lille, national/ global, etc.)
  • Elementerne til det kundekvalitetssystem, der skal bruges
  • Alle andre standarder, der skal bruges
  • Den tilfredshed blandt kunder eller ansatte, som der skal opnås ved tilbagemelding

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.