Plan for udbyttereview

Planen for udbyttereview bruges til at definere hvordan og hvornår en måling for opnåelse af projektets gevinster skal foretages. Planen præsenteres for Projektejer under processen for projektopstart.

Skabelonen afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme planen for udbyttereview. Der findes også en produktbeskrivelse af planen for udbyttereview i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når planen for udbyttereview er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

  • Alle de gevinster og udbytte, der er nævnt i forretningssagen, skal dækkes
  • Målbare fordele og grundlæggende tiltag skal registreres
  • Passende tidsberegning for fordelene og årsagerne til disse skal beskrives
  • De færdigheder eller personer, som er nødvendige for at kunne udføre målingerne, skal fastslås
  • Arbejdsbyrden og omkostningerne forbundet med at udføre gennemgangen af udbytte skal være realistiske sammenlignet med værdien af de forventede gevinster
  • Hensyn til, om ikke-fordele skal måles og gennemgås, skal tages med i betragtningen

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.