Plan

En plan beskriver, hvordan og hvornår mål skal nås, ved at vise de vigtigste produkter, aktiviteter og ressourcer, der kræves for planens omfang. I PRINCE2 findes der tre planniveauer: projekt, fase og team. Teamplaner er valgfrie og behøver ikke at følge samme opbygning som en projektplan eller en faseplan. Desuden har vi en afvigelsesplan, som oprettes på samme niveau som den plan, den skal erstatte. 

 • En projektplan leverer planlagte omkostninger til Business Case, og identificerer ledelsesfaserne
 • og andre vigtige kontrolpunkter. Den bruges af styregruppen som et udgangspunkt, som projektfremskridt skal måles op mod. 
 • Faseplaner dækker produkterne, ressourcerne og kontrolaktiviteterne i fasen, og bruges som et udgangspunkt, som fasefremskridt måles op mod. 
 • Teamplaner (hvis de bruges) kan bestå af blot en tidsplan, der er føjet til arbejdspakken(erne), som er tildelt Teamlederen. 

En plan bør ikke kun dække aktiviteterne til at skabe produkterne, men også aktiviteter til at styre produktskabelse, herunder aktiviteter for beskyttelse, kvalitetsstyring, risikostyring, konfigurationsstyring, kommunikation og al anden nødvendig projektledelse.

Denne skabelon til en plan afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme projekt-, fase- og teamrapporten. Der findes også en produktbeskrivelse af planerne i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når planen er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

 • Planen skal kunne fuldføres
 • Prognoser skal udfærdiges i samråd med ressourcer, den person, som skal udføre arbejdet og/eller historiske data
 • Teamledere skal være enige om, at deres del af planen kan fuldføres
 • Planen skal planlægges ned til et passende detaljeniveau (ikke for enkelt, ikke for kompliceret)
 • Planen skal stemme overens med krævede virksomheds- eller programstandarder
 • Planen skal indeholde erfaringer fra tidligere projekter
 • Planen skal indeholde eventuelle juridiske krav
 • Planen skal dække ledelses- og kontrolaktiviteter (for eksempel kvalitet) samt aktiviteter for skabelse af produkter indenfor omfanget
 • Planen skal støtte strategierne for kvalitet, konfiguration, risici og kommunikation samt tilgang til projektledelse
 • Planen skal støtte den ledelseskontrol, som er defineret i projektinitieringsdokumentationen

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.