Kvalitetsstyringsstrategi

En kvalitetsstyringsstrategi anvendes til at definere de kvalitetsteknikker og standarder, der skal anvendes, samt ansvaret for at nå de definerede kvalitetsniveau i projektet.

Denne skabelon til en kvalitetsstyringsstrategi afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme kvalitetsstyringsstrategien. Der findes også en produktbeskrivelse af kvalitetsstyringsstrategien i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når kvalitetsstyringsstrategien er udfærdiget, skal dokumentet evalueres baseret på følgende kriterier:

  • Strategien skal klart definere de procedurer, der anvendes til at indfri kundens forventninger til kvalitet
  • De definerede procedurer skal være tilstrækkelige til at opnå den ønskede kvalitet
  • Ansvaret for kvalitet skal defineres op til et niveau, der er uafhængig af projektet og projektlederen
  • Strategien skal stemme overens med leverandørens og kundens systemer for kvalitet
  • Strategien skal stemme overens med virksomhedens eller programmets kvalitetspolitik
  • Tilgange til kvalitetssikring af projektet skal være passende for de valgte standarder

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.