Kvalitetsregister

Et kvalitetsregister bruges til at opsummere alle de kvalitetsaktiviteter, som er planlagte eller allerede har fundet sted, og leverer information til brug i faseafslutningsrapporter og slutrapporten. Den bruges til at:

  • Give en unik reference for hver kvalitetsaktivitet
  • Fungere som en pointer til kvalitetsprotokollen for et produkt
  • Fungere som en opsummering af antallet og typen af kvalitetsaktiviteter, der er iværksat.

Denne skabelon til et kvalitetsregister afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme kvalitetsregisteret. Der findes også en produktbeskrivelse af kvalitetsregisteret i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når kvalitetsregisteret er udfærdiget, skal dokumentet evalueres baseret på følgende kriterier:

  • Der skal være fastlagt en procedure, som sørger for, at alle kvalitetsaktiviteter registreres i kvalitetsregisteret
  • Ansvaret for kvalitetsregisteret skal være tildelt
  • Handlinger skal være klart beskrevet og tildelt
  • Notater skal fastslås på en unik måde, som omfatter hvilket produkt, de henviser til
  • Der skal føres kontrol med hvem, der har adgang til kvalitetsregisteret
  • Kvalitetsregisteret skal opbevares på et sikkert sted
  • Alle kvalitetsaktiviteter skal udføres med en passende grad af kontrol

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.