Kontrolpunktsrapport

En kontrolpunktsrapport bruges til at rapportere, med en frekvens som er defineret i arbejdspakken.

Skabelonen afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme kontrolpunktsrapporten. Der findes også en produktbeskrivelse af kontrolpunktsrapporten i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når kontrolpunktsrapporten er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

  • Udarbejdes så ofte, som projektlederen har brug for
  • Niveauet og hyppigheden af vurdering for fremdrift skal være korrekt for fasen og/eller arbejdspakken
  • Informationen skal være nyttig, objektiv og præcis samt stilles til rådighed rettidigt
  • Hvert produkt i arbejdspakken for den aktuelle periode, skal dækkes af rapporten
  • Skal indeholde en opdatering for uløste emner fra forrige rapport.

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.