Konfigurationsstyringsstrategi

Konfigurationsstyringsstrategi bruges til at identificere hvordan, og af hvem, projektes produkter bliver kontrolleret og beskyttet.

Konfigurationsstyringsstrategi besvarer spørgsmålene:

 • Hvordan og hvor projektets produkter vil blive gemt
 • Hvilken sikkerhed for opbevaring og gendannelse vil blive oprettet
 • Hvordan de produkter og de forskellige versioner og varianter af dem vil blive identificeret
 • Hvordan ændringer i produkterne vil blive kontrolleret
 • Hvor ansvaret for konfigurationsstyring vil ligge

Når konfigurationsstyringsstrategien er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

 • Både brugeren og leverandøren skal være klar over og forstå deres ansvar
 • Hoved-ID for projektets produkt(er) er defineret
 • Metoden for og omstændigheder for versionskontrol er klart defineret
 • Strategien skal give projektlederen al den nødvendige produktinformation
 • Virksomheds- eller programstrategien for konfigurationsledelse skal være vurderet
 • Indsamlingssystemet skal producere alle nødvendige oplysninger på en præcis og brugbar måde rettidigt
 • Projektfilerne skal indeholde de nødvendige oplysninger for eventuelle revisionskrav
 • Projektfilerne skal indeholde de historiske arkivdokumenter, der kræves som støtte til erfaringer
 • Den valgte konfigurationsstyringsstrategi skal være passende for størrelsen og vigtigheden af projektet
 • ressourcerne til ledelse af den valgte metode for konfigurationsledelse skal være tilgængelige
 • Kravene til styregruppen (eller anden lignende gruppe, som projektproduktet overføres til) skal overvejes.

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.