Konfigurationsposter

Konfigurationsposter Beskriver status, version og variant af konfigurationsenheden, og eventuelle detaljer om grænseflader og sammenhæng mellem enheder.

Skabelonen afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme konfigurationsposter. Der findes også en produktbeskrivelse af konfigurationsposter i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når konfigurationsposter er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

  • Posterne skal give en nøjagtig afspejling af produkternes status
  • Posterne skal opbevares sammen på et sikkert sted
  • Versionsnumrene skal stemme overens med produkterne
  • Konfigurationsposterne skal vise historik for produktversioner
  • Der skal findes en definitions- og opdateringsproces for konfigurationsposterne

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.