Højdepunktsrapport

En højdepunktsrapport bruges til at skabe overblik for Styringsgruppen (og andre interesserede) over faserne på definerede intervaller. Styregruppen bruger rapporten til at overvåge fremdriften i faserne og projektet.

Projektleder bruger den også til at give råd til Styregruppen om eventuelle potientielle problemer eller områder som Styregruppen kan hjælpe med.

Skabelonen afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme højdepunktsrapporten. Der findes også en produktbeskrivelse af højdepunktsrapporten i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når højdepunktsrapporten er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

 

  • Graden og hyppigheden af den rapportering for fremdrift, der kræves af projektledelsen skal være korrekt for fasen og/eller projektet
  • Projektleder skal aflægge højdepunktsrapporter med den hyppighed og det indhold, som kræves af projektledelsen
  • Informationen skal være nyttig, præcis og objektiv samt stilles til rådighed rettidigt
  • Mulige problemer skal fremhæves

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.