Faseafslutningsrapporten

Faseafslutningsrapporten anvendes til opsummering af fremdriften til dags dato, projektets overordnede situation med tilstrækkelig information til at styregruppen kan afgøre hvad der skal ske videre med projektet.

Styregruppen bruger informationen i faseafslutningsrapporten sammen med faseplanen til at beslutte hvad der skal gøres med projektet, f. eks.: Næste fase, tilretninger på projektets omfang, eller nedlæggelse af projektet.

Skabelonen afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme faseafslutningsrapporten. Der findes også en produktbeskrivelse af faseafslutningsrapporten i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når faseafslutningsrapporten er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

  • Rapporten skal vise faseresultat sammenlignet med planen
  • Unormale situationer og de påvirkninger, de har haft, skal være beskrevet
  • De udpegede projektledelsesroller skal stemme overens med rapporten

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.