Erfaringsrapporten

Erfaringsrapporten anvendes til at viderefører erfaringer som kan være nyttige for andre projekter. Hensigten med rapporten er at få indarbejdet positive erfaringer i organisationens måde at arbejde på, og at undgå at gentage eventuelle negative erfaringer i fremtidige projekter. 

En erfaringsrapport kan oprettes når som helst i projektfasen, og man behøver ikke nødvendigvis at vente til projektets afslutning. Det kan være hensigtsmæssigt, og nødvendigt, at udarbejde erfaringsrapporter til hvert område i organisationen (f.eks. bruger, leverandør, virksomhed og program).

Den opsamlede data i erfaringsrapporten bruges af de ansvarlige for kvalitetsstyring, for at opnå bedre standarder. Statistik om den nødvendige indsats kan anvendes til bedre estimater i fremtiden.

Skabelonen afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme erfaringsrapporten. Der findes også en produktbeskrivelse af erfaringsrapporten i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når erfaringsrapporten er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

  • Hver ledelseskontrol skal være blevet undersøgt
  • Statistik for prognoser sammenlignet med faktiske resultater skal være inkluderet
  • Statistik for succes med de benyttede kvalitetskontroller skal være inkluderet
  • De udpegede projektledelsesroller skal stemme overens med rapporten
  • Uventede risici bør gennemgås for at afgøre, om de kunne have været forudset
  • Der skal gives anbefalede handlinger for hver erfaring (bemærk, at man ikke »lærer« af erfaringer, inden der sættes handlinger i værk)

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.