Erfaringsloggen

Erfaringsloggen anvendes til opsamling af erfaringer for projektet eller fremtidige projekter. Nogle erfaringer kan opsamles fra andre projekter og anvendes til projektets strategier og planlægning. Andre erfaringer kan opsamles fra det igangværende projekt - de erfaringer (både gode og dårlige) deles gennem erfaringsrapporten. 

Skabelonen afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme erfaringsloggen. Der findes også en produktbeskrivelse af erfaringsloggen i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når erfaringsloggen er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

  • Status skal angive, om foranstaltninger er blevet gennemført
  • Erfaringer skal fastslås på en unik måde og angive hvilket produkt, de henviser til
  • Der skal være defineret en opdateringsproces for erfaringsregisteret
  • Der skal føres kontrol med hvem, der har adgang til erfaringsregisteret
  • Erfaringsloggen skal opbevares på et sikkert sted

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.