Emneregisteret

Hensigten med Emneregisteret er at opfange og vedligeholde informationer om alle emner der håndteres formelt. Emneregisteret vedligeholdes af Projektlederen med igennem hele projektet.

Skabelonen afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme emneregisteret. Der findes også en produktbeskrivelse af emneregisteret i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når emneregisteret er udfærdiget, skal dokumentet evalueres baseret på følgende kriterier:

  • Status skal angive, om foranstaltninger er blevet gennemført
  • Emnerne skal være særskilt identificeret
  • Der skal være defineret en opdateringsproces for emneregisteret
  • Notater i emneregisteret, som ved nærmere undersøgelse viser sig at være risici, skal overføres til risikoregisteret, og der skal angives en relateret kommentar til notatet
  • Adgang til emneregisteret skal kontrolleres, og registeret skal opbevares på et sikkert sted

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.