Emnerapport

En Emnerapport er en rapport, der indeholder en beskrivelse af konsekvensvurdering og anbefalinger til ændringsanmodninger, afvigelser fra specifikationer eller et problem / en udfordring. Den udarbejdes kun for emner, der skal behandles formelt.

En Emnerapport oprettes idet et problem opstår og opdateres både efter emne undersøgelse og når forslag er identificeret til at løse emnet. Emnerapporten opdateres igen, for at registrere, hvilke valg er blevet foretaget, og til sidst, når implementeringen er verificeret, og sagen er lukket.

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.