Dagsloggen

Dagsloggen bruges til at registrere uformelle emner. Nødvendige tiltag og betydningsfulde hendelser som ikke opfanges i andre PRINCE2 registre og logs.

Den fungerer som en projektdagbog for projektlederen. Dagsloggen kan også bruges til at opsamle emner og usikkerhed ved opstarten inden andre registre er sat op. 

Skabelonen afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme dagslog. Der findes også en produktbeskrivelse af dagslog i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når dagsloggen er udfærdiget, skal dokumentet evalueres på følgende kriterier:

  • Notater skal være tilstrækkeligt dokumenteret, så de er forståelige senere (en kort bemærkning er måske tilstrækkelig her og nu, men vil det være tilstrækkelig om et par måneder?)
  • Dato, ansvarlig person og slutdato skal altid oplyses
  • Adgangsrettighederne til dagsloggen skal tages i betragtning (f.eks. om dagsloggen skal være synlig for alle som arbejder på projektet)

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.