Business Case

En Business Case bruges til at dokumentere grundlaget for et projekt. En Business Case dokumentere økonomien omkring udvikling, implementering og inkrementale løbende drifts- og vedligeholdelesesudgifter, målt op imod de gevinster som opnås ved projektet.

En grov Business Case udvikles tilligt i projektet som en del af processen "Opstart af projekt". I takt med projektets fremskriden kan Business Cases forfines.

Skabelonen afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme Business Case. Der findes også en produktbeskrivelse af Business Case i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når Business Caseen er udfærdiget, skal dokumentet evalueres baseret på følgende kriterier

 • Begrundelsen for projektet skal stemme overens med enten virksomheds- eller programstrategien
 • Projektplanen og Business Case skal være koordinerede
 • Gevinsterne skal være tydelige og berettigede
 • Den måde, som gevinsterne skal realiseres på, skal være tydeligt defineret
 • De kriterier, som definerer succes, skal være tydeligt defineret
 • Den foretrukne forretningsmulighed og hvorfor skal være tydeligt defineret
 • Den foretrukne kilde for eksternt indkøb, hvor det er nødvendigt, skal være tydeligt defineret
 • Kilden til nødvendig finansiering skal være tydeligt defineret
 • Business Case skal omfatte både finansielle og ikke-finansielle kriterier
 • Business Case bør omfatte de omkostninger og risici, der er forbundet med drift og vedligeholdelse, samt udgifter og risici forbundet med projektet
 • Business Case skal tilpasses virksomhedens standarder for regnskabsføring (f.eks. break-even-analyse og cash-flow-konventioner)
 • De væsentligste risici ved projektet skal udtrykkeligt afklares sammen med eventuelle foranstaltninger

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.