Arbejdspakke

En arbejdspakke indeholder information om, og en beskrivelse af et eller flere definerede produkter. Arbejdspakken udarbejdes af Projektlederen med det formål at overlevere ansvar og leverencer til medlemmer af teamet.

Skabelonen afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme arbejdspakken. Der findes også en produktbeskrivelse af arbejdspakken i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når arbejdspakken er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

 • Den påkrævede arbejdspakke skal være klart defineret og forstået af den tildelte ressource
 • Der skal være en produktbeskrivelse med tydelige og acceptable kvalitetskriterier for de(t) påkrævede produkt(er)
 • Produktbeskrivelsen skal stemme overens med den øvrige dokumentation for arbejdspakken
 • Der skal være enighed om arbejdsstandarder
 • De definerede standarder skal stemme overens med standarder for lignende produkter
 • Alle nødvendige grænseflader skal defineres
 • Rapporteringsstrukturen skal omfatte forholdsreglerne for fremlægning af problemer og risici
 • Der skal være enighed mellem projektlederen og modtageren om, hvad der skal gøres
 • Der skal være enighed om restriktioner, herunder arbejde, udgifter og mål
 • Datoer og arbejde skal tilpasses efter det, som vises i faseplanen for den nuværende fase
 • Rapporteringsstrukturen skal være defineret
 • Krav for uafhængig tilstedeværelse ved og deltagelse i kvalitetsaktiviteter skal være defineret

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.