Afvigelsesrapport

Der laves en afvigelsesrapport, hvis en faseplan eller en projektplan forventes at overskride fastsatte toleranceniveauer. Den udformes af projektlederen for at informere styregruppen om situationen og skal indeholde muligheder og forslag til, hvordan man
bør fortsætte projektet.

Denne skabelon til en afvigelsesrapport afspejler de trin, der beskrives i PRINCE2-metoden, og er beregnet til at vejlede projektlederen og hjælpe med at udforme afvigelsesrapporten. Der findes også en produktbeskrivelse af afvigelsesrapporten i appendiks A i PRINCE2-manualen.

Når afvigelsesrapporten er udfærdiget, skal dokumentet evalueres efter følgende kriterier:

  • Den nuværende plan skal vise nøjagtig status for tids- og omkostningsperformance
  • Årsagen(erne) til afvigelsen skal oplyses, afvigelsen skal analyseres detaljeret, og alle påvirkninger skal vurderes og beskrives i detaljer
  • Konsekvenserne for Business Case skal tages i betragtning, og påvirkningen af projektplanen skal fastslås
  • Alle alternativer skal analyseres (inklusive tilhørende risici), og der skal fremlægges forslag til den bedste måde at fortsætte på
  • Afvigelsesrapporten skal udformes på en passende måde og rettidigt.

Tilbage

Brug af PRINCE2 skabeloner

Her finder du skabeloner og fagstof tilknyttet PRINCE2. Skabelonerne, og brugen af disse, er tiltænkt som eksempler og fungere således som et generisk udgangspunkt. Hvilke dokumenter der anvendes, og indholder i dokumenterne, bør tilpasses det enkelte projekt.

For uddybende forklaring af skabelonerne, og deres anvendelse, anbefaler vi et kursus i PRINCE2, eller blot bruger skabelonerne som opslagsværk.